OM OSS

Solsvar hjälper om miljövänligt boende

Solsvar.fi inspirerar husägare att ställa om till mera miljövänligt boende. Fossilfria energikällor för hus är bland annat solenergi, bergvärme, jordvärme, pellets och vedeldning. Här hittar du information om hur du kan producera egen el, hur du ställer om till förnybar energi och hur du kan energirenovera hemma. Funderar du på att installera solpaneler eller solfångare? Är du intresserad av bergvärme eller energisnåla hus? På den här sajten hittar du information om hur du kan gå till väga. Informationen riktar sig till personer som äger ett egnahemshus eller en villa eller stuga som fritidsbostad.

Bland Solberättelser kan du läsa hur andra hushåll har ställt om och övergått till förnybar energi i hus och hem. Trots namnet handlar Solberättelserna inte endast om solenergi utan också om att värma huset med ved eller pellets, om jordvärme och andra förnybara och fossilfria energiformer.

Har du själv energirenoverat och vill dela med dig av tips och råd för andra? Dela dina berättelse med oss!

Elkonsumtion i hushåll

De val som enskilda hushåll gör gällande uppvärmningslösningar samt produktion och konsumtion av el är av stor betydelse för klimatpolitiken i Finland. Den totala energikonsumtionen i de finländska hemmen var 61 TWh år 2015 (Statistikcentralen). Två tredjedelar av energin gick till uppvärmning. Av elkonsumtionen på 21 TWh användes 45 procent till uppvärmning. 21 procent av den el som producerades i Finland kom från fossila bränslen. Sammantaget ger uppvärmningen av byggnader upphov till omkring 30 procent av de klimatstörande utsläppen i Finland.

Under de senaste åren har intresset för småskalig och decentraliserad produktion av el och värme med hjälp av förnyelsebara energikällor ökat. Individuell uppvärmning av byggnader och småskalig elproduktion lyfts upp som ett prioritetsområde i den nationella energi- och klimatstrategin till år 2030 (Arbets- och näringsministeriets publikationer, Energi, 5/2017). Bättre planering och ny teknik banar väg energisnåla byggnader, som inte behöver så mycket uppvärmning. Den miljövänliga energitekniken är mogen och ekonomiskt konkurrenskraftig.

Nu är det dags för en energirevolution!

Miljöorganisationen bakom kampanjen

Natur och Miljö rf startade Solsvar år 2016. Natur och Miljö är en oberoende, ideell miljöorganisation, grundad 1970. Vi är aktiva i Svenskfinland och på Åland, med deltar också i internationella nätverk. Gedigen sakkunskap är vårt trumfkort.

Läs mer om vad vi gör på www.naturochmiljo.fi.

KONTAKT

KONTAKTA OSS

Vill du ha mera information om kampanjen Solsvar eller har du någon annan fråga till oss? Fyll i formuläret till höger och tryck på ”Skicka” så tar vi kontakt med dig.