OM OSS

KAMPANJEN SOLSVAR

Natur och Miljö rf. startade kampanjen Solsvar år 2016. Genom kampanjen vill vi inspirera husägare att ta i bruk energitekniska lösningar som gör boendet mera miljövänligt. Kampanjen Solsvar riktar sig till personer som äger ett egnahemshus eller en fritidsbostad.

De val som enskilda hushåll gör gällande uppvärmningslösningar samt produktion och konsumtion av el är av stor betydelse för klimatpolitiken i Finland. Den totala energikonsumtionen i de finländska hemmen var 61 TWh år 2015 (Statistikcentralen). Två tredjedelar av energin gick till uppvärmning. Av elkonsumtionen på 21 TWh användes 45 procent till uppvärmning. 21 procent av den el som producerades i Finland kom från fossila bränslen. Sammantaget ger uppvärmningen av byggnader upphov till omkring 30 procent av de klimatstörande utsläppen i Finland (www.ilmasto-opas.fi).

Under de senaste åren har intresset för småskalig och decentraliserad produktion av el och värme med hjälp av förnyelsebara energikällor ökat. Individuell uppvärmning av byggnader och småskalig elproduktion lyfts upp som ett prioritetsområde i den nationella energi- och klimatstrategin till år 2030 (Arbets- och näringsministeriets publikationer, Energi, 5/2017). Bättre planering och ny teknik banar väg energisnåla byggnader, som inte behöver så mycket uppvärmning. Den miljövänliga energitekniken är mogen och ekonomiskt konkurrenskraftig. Nu är det dags för en energirevolution!

Natur och Miljö är en oberoende, ideell miljöorganisation, grundad 1970. Vi är aktiva i Svenskfinland och på Åland, med deltar också i internationella nätverk. Gedigen sakkunskap är vårt trumfkort. Läs mer om vad vi gör på www.naturochmiljo.fi.

KONTAKT

ANNE ANTMAN

Projektledare

045 2700 316

KONTAKTA OSS

Vill du ha mera information om kampanjen Solsvar eller har du någon annan fråga till oss? Fyll i formuläret till höger och tryck på ”Skicka” så tar vi kontakt med dig.