DIN BERÄTTELSE

SKICKA DIN BERÄTTELSE

Har du erfarenheter av miljövänliga energilösningar för hem eller stuga? Värmer du huset eller producerar du själv el med energi från förnybara källor? Hur gjorde du dina val? Motsvarade slutresultatet dina förväntningar? Vad lärde du dig av processen? Dela med dig av dina erfarenheter så att andra kan dra nytta av dem.

Skriv på svenska och använd ett vanligt dokumentformat (t.ex. Word). En lämplig längd på en bloggtext är 3500-7000 tecken (jfr. Bloggtext: Det här är ingen solskenshistoria). Fyll sedan i formuläret ovan och bifoga dokumentet samt eventuella foton. Fotona ska vara av formatet jpg eller png. Du ska ha rättigheterna till fotona. När du skickar fotona ger du Natur och Miljö rätt att publicera dem och vid behov klippa dem före publicering. Före vi publicerar din text läser vi den. Vi kontaktar dig om vi föreslår ändringar. Vi publicerar bloggtexter i vårt Galleri.