ENERGILÖSNINGAR
SOM MILJÖN ÄLSKAR

Hur välja miljövänlig energi i hemmet?

På den här webbsajten hittar du svar på dina frågor om miljövänliga energilösningar för egnahemshuset eller stugan. Vi publicerar Solberättelser om hur det gick till när hushåll på olika håll i Svenskfinland började värma upp sitt hem eller producera el med energi från förnybara källor.

Bland Solberättelserna hittar du exempel på bergvärme i flervåningshus, användning av solfångare, uppvärmning med pellets eller solpaneler och energisnåla hus.

Se hur andra har ställt om till miljövänlig energi

Passiv solvärme hos Tom & Emma

En tung mur fungerar som ett värmeelement som laddas av solen.

KAMPANJEN SOLSVAR FINNS OCKSÅ PÅ FACEBOOK

Gilla oss på Facebook och följ med diskussionen om miljövänliga energilösningar.