ENERGILÖSNINGAR
SOM MILJÖN ÄLSKAR

SVAR PÅ DINA ENERGIFRÅGOR

På den här webbsajten hittar du svar på dina frågor om miljövänliga energilösningar för egnahemshuset eller stugan. Vi publicerar Solberättelser om hur det gick till när hushåll på olika håll i Svenskfinland började värma upp sitt hem eller producera el med energi från förnybara källor.      Läs mer.

Paulas och Eeva-Stiinas solpaneler

När solpanelerna på huset producerar mera el än de behöver matas överproduktionen in i elnätet.

KAMPANJEN SOLSVAR FINNS OCKSÅ PÅ FACEBOOK

Gilla oss på Facebook och följ med diskussionen om miljövänliga energilösningar.