ENERGILÖSNINGAR
SOM MILJÖN ÄLSKAR

Hur välja miljövänlig energi i hemmet?

På den här webbsajten hittar du svar på dina frågor om miljövänliga energilösningar för egnahemshuset eller stugan. Vi publicerar Solberättelser om hur det gick till när hushåll på olika håll i Svenskfinland började värma upp sitt hem eller producera el med energi från förnybara källor.

Bland Solberättelserna hittar du exempel på bergvärme i flervåningshus, användning av solfångare, uppvärmning med pellets eller solpaneler och energisnåla hus.

Se hur andra har ställt om till miljövänlig energi

Superisolerat i Bergkulla

Huset som byggs på Bergkulla är omsorgsfullt isolerat för att minska behovet av uppvärmning.

KAMPANJEN SOLSVAR FINNS OCKSÅ PÅ FACEBOOK

Gilla oss på Facebook och följ med diskussionen om miljövänliga energilösningar.